Přeskočit na obsah Přeskočit na postranní panel Přeskočit na zápatí

Rheumatism Doctors or Clinic – Which Treatment is best? Here 9+ explanations

Revmatologie je specializovaný lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a terapií revmatických onemocnění. Revmatická onemocnění neboli revmatismus se diagnostikují na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření a zjišťování genetických markerů a protilátek v krvi.

Rheumatism Medicine

General practitioners, rheumatologists, physiotherapists, orthopaedists, occupational therapists, osteopaths and dieticians each have a particular role to play in the treatment of rheumatic diseases. There are various types of rheumatism, various causes of rheumatism and various rheumatism treatments. Rheumatism medicine is a wide field that we all need to learn more.

Revmatologové se specializují na diagnostiku a léčbu revmatismu, jako je dna, revmatoidní artritida a další revmatická onemocnění. Lékaři revmatologové pracují ve specializovaných ordinacích nebo klinikách. Pocházejí z oborů vnitřního lékařství, ortopedie nebo dětského a dorostového lékařství.[1]

Rheumatologists – A Joint Specialist

Revmatolog je lékař, který léčí kloubní revmatismus. Je to internista nebo pediatr, který se dále vzdělával v diagnostice (odhalování) a léčbě onemocnění, která postihují klouby, kosti, svaly, vazy a šlachy. Revmatismus má mnoho různých příznaků. Tato onemocnění mohou způsobovat bolest, otoky, ztuhlost a případně způsobovat deformace kloubů. Příznaky revmatismu lze snadno zaznamenat.

Revmatolog je tedy odborník na klouby. Spolupracuje s praktickým lékařem, potvrzuje jeho diagnózu a může provádět některé lékařské zákroky, například punkci kloubního výpotku. V případě potřeby může také pacienta odeslat k dalším odborným lékařům, například k chirurgovi. Konzultace s revmatologem mohou probíhat buď v jeho soukromé ordinaci, nebo na klinice, zejména v případě složitějších doplňujících vyšetření, jako je artroskopie (vyšetření vnitřku kloubu zavedením malé kamery).[2]

Rheumatism Diseases

Rheumatism is a generic term for all joint disorders. This can be osteoarthritis, arthritis, osteoporosis or autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. These osteoarticular disorders are among the leading causes of disability and handicap.[3]

Tato onemocnění jsou součástí léčebných možností revmatologů:[4]

 1. Autoimunitně podmíněné chronické zánětlivé stavy v pohybovém a podmíněném chronickém zánětlivém onemocnění svalového kosterního systému (revmatoidní, psoriatické, vaskulitida), kolagenóza.
 2. metabolické poruchy, které vedou k revmatickým potížím (např. dna).
 3. revmatismus měkkých tkání (např. fibromyalgie).
 4. Onemocnění kostí, která vedou k potížím s páteří (např. osteoporóza)Degenerativní nebo s věkem související revmatická onemocnění (např. degenerativní onemocnění páteře).

Rheumatism Symptoms

One of the main reasons why inflammatory rheumatism is often misdiagnosed is that the symptoms are still relatively unknown.[5] Knowing the symptoms of inflammatory rheumatism is simply a better way to prevent it.

Among the symptoms, inflammatory rheumatism is manifested by:

 • Pain or sensitivity in the affected joints
 • One or more swellings in the affected joints
 • Zarudnutí
 • Persistent morning stiffness lasting up to an hour.
 • Constant and unexplained fatigue
 • An outbreak of fever

Inflammatory rheumatism, such as rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis, affects the joints, particularly in the hands, wrists, hips, knees, feet, etc. It is a very uncomfortable disease, especially as it can be very painful depending on the case and the areas affected.

If inflammatory rheumatism is misdiagnosed or diagnosed too late, the complications can be serious and difficult to bear for those affected. These include motor difficulties, but the disease can also spread to other circulations. In the most difficult cases and depending on the psychological situation of the person affected, inflammatory rheumatism can lead to depression, the main cause of which is pain. Inflammatory rheumatism can be lived with, thanks to special treatments and a regulated lifestyle.

Rheumatism Treatment

To treat rheumatism, doctors prescribe analgesics and painkillers such as paracetamol, but also non-steroidal anti-inflammatory drugs. If this first line of treatment fails, rheumatologists may offer patients corticosteroid injections to relieve the inflammation. In the case of chronic inflammatory rheumatism, background treatments are combined with painkillers to control the disease and space out inflammatory attacks.[6]

Physiotherapy and physical activity are non-pharmacological approaches common to all rheumatic diseases, as they are essential in preventing painful attacks: in order to feel less pain, the joints must be mobilised.[7]

Finally, in some cases, surgery can be considered. In particular, it can be used to prevent destruction of cartilage or tendons or to repair tendons or to replace a destroyed joint with a prosthesis in the case of rheumatoid arthritis. In arthritic patients, surgery is mainly used to install total or partial knee or hip prostheses.

But before going to the clinic, if rheumatism is not so advanced, we recommand you to go to see a rheumatologist to relief your pain, but also take home remedies, such as: Kurkumin a boswellie.

More info here: Fyron G1 + G2

Rheumatism Doctors Rheumatism Doctors

Revmatismus Home Remedy

Co je hlavní příčinou revmatismu?

In many cases, rheumatism is a disease caused in part by ageing, joint trauma or excessive stress on cartilage, but also by immune system dysregulation and sometimes by infections or cancerous tumours. A hereditary component has also been identified. However, the exact causes of these disabling diseases are still unknown. Rheumatism causes are very complex…

V oblasti revmatismu jsou klinické grafy skutečně na denním pořádku. Příčin je tolik, že jsou zatím málo prozkoumané.

Patří mezi ně:

 • špatné rozložení hmotnosti
 • opotřebení kloubů
 • dědičné faktory
 • špatně konsolidované zlomeniny
 • poranění vazů a šlach
 • vrozená vada kloubu

Jiná revmatická onemocnění jsou způsobena metabolickými nebo imunitními problémy nebo jsou zánětlivého původu. Z vyvolání revmatismu jsou podezřelé také virové infekce a některé střevní bakterie.

Onemocnění obecně postupuje chronicky a způsobuje zánět kloubů, který může vést až k jejich destrukci.

Jaké jsou první příznaky revmatismu?

Ve skutečnosti neexistuje žádná nemoc zvaná revmatismus. Revmatismus je souhrnné označení pro řadu příznaků souvisejících s bolestí pohybového aparátu.

Prvními příznaky revmatismu jsou bolestivé ztuhnutí, citlivost, zarudnutí a otok několika kloubů, zejména zápěstí, rukou a prstů. Bolest se obvykle objevuje v noci a ráno.

Gradually, the inflammation weakens the cartilage, bone and tendons, leading to disabling deformities. In everyday life, these joint pains are annoying and sometimes very painful. As soon as they appear, they can have repercussions on everyday activities but also prevent us from sleeping at night…

Zde jsou také další varovné signály:

 • Únava
 • Mírná horečka
 • Úbytek hmotnosti
 • Teplo v kloubech
 • Necitlivost a brnění
 • Snížený rozsah pohybu
 • Společné zapojení obou stran
 • Noční poruchy spánku
 • Všeobecná malátnost

První příznaky revmatismu nejsou vždy omezeny pouze na klouby. Mohou se objevit i počáteční projevy v jiných orgánech, jako jsou kůže, oči, ústa, trávicí trakt, plíce a ledviny.

První příznaky revmatismu tedy nejsou příliš specifické a mohou být zaměněny s jinými nemocemi. Může se také stát, že jim nepřikládáme význam a svádíme je na věk, stárnutí nebo nedostatečnou fyzickou kondici.

Jaká je bolest při revmatismu?

Bolest je nejčastějším příznakem revmatismu a obvykle se vyskytuje v kloubech nebo jejich okolí. Může být dočasná nebo se objevovat pouze při pohybu, například v rukou při šití, v kolenou při chůzi nebo v zádech při předklonu; může však být také stálá a trvalá, dokonce bránící pohybu nebo spánku.

Bolest je někdy doprovázena pocitem ztuhlosti nebo necitlivosti kloubů, která se při pohybu zlepšuje. Bolest však může vycházet také ze svalů, šlach nebo jiných struktur pohybového aparátu a může být velmi nepříjemná.

Rheumatism is usually manifested by “mechanical” pain that is triggered and aggravated by movement. They subside with rest.

Those so-called “mechanical” pain is the main symptom. They lead to :

 • nepohodlí
 • potíže s pohybem končetin;
 • tuhost ;
 • otoky nebo dokonce červené a horké oblasti;
 • bolesti svalů

Jedná se o každodenní a noční bolesti, které pacienty neopouštějí: více než polovinu z nich bolesti budí.

So, rheumatic diseases produce discomfort, prickling, a feeling of heaviness, tightness or tiredness localised in one area of the body (shoulder, neck, lumbar region, legs, etc.) or with a generalised or diffuse distribution, as if the whole organism were involved and which the affected person expresses with a phrase such as: “everything hurts” or “I get up worse than when I go to bed”.

Základním příznakem je otok kloubů. Je důsledkem hromadění synoviální tekutiny uvnitř kloubní dutiny a může být způsoben mnoha procesy. Je to příznak onemocnění kloubů, který by nás měl vést ke konzultaci s revmatologem. Onemocnění pohybového aparátu může vyvolat i další příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, úbytek sil, slabost, únava, horečka nebo změny v jiných orgánech či systémech (kůže, oči, ústa, trávicí systém, plíce, ledviny atd.).

Jaký je rozdíl mezi artritidou a revmatismem?

Pojmy artritida a revmatismus označují více než sto onemocnění různé povahy a příčin, která se vyznačují bolestí kloubů. Revmatismus vs. artritida?

Revmatismus je skupina onemocnění, která se vyznačují především bolestivým otokem kloubů. Revmatismus je obecný termín pro všechna kloubní onemocnění. Označuje všechna onemocnění zodpovědná za bolest nebo zánět postihující klouby nebo struktury nacházející se v jejich blízkosti, jako jsou šlachy, vazy, chrupavky nebo meziobratlové ploténky. Revmatismus se tedy vztahuje na všechna onemocnění pohybového aparátu. Může se jednat o osteoartrózu, artritidu, artrózu, osteoporózu nebo autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida.

The concept of rheumatism does not exist in medical books, so it is not considered a pathology: rheumatism refers to the set of ailments or complaints related to the locomotor system.

Artritida je zánět membrány obklopující kloub. Může být infekčního, autoimunitního (způsobeného útokem imunitního systému na vlastní buňky chrupavky) nebo metabolického původu. Existuje několik typů: dna, ankylozující spondylitida, revmatoidní artritida atd.

Existuje více než sto různých onemocnění pohybového aparátu. Revmatologie je lékařský obor, který se zabývá onemocněními pohybového aparátu a systémovými autoimunitními chorobami, a lékař, který se na tato onemocnění specializuje, je revmatolog.

Jak léčíte revmatismus?

To treat rheumatism, doctors prescribe analgesics and painkillers such as paracetamol, but also non-steroidal anti-inflammatory drugs. If this first line of treatment fails, rheumatologists may offer patients corticosteroid injections to relieve the inflammation. In the case of chronic inflammatory rheumatism, background treatments are combined with painkillers to control the disease and space out inflammatory attacks.

Natural preventive also solutions exist to counter the appearance of rheumatic symptoms!

Přečtěte si více: Jak léčíte revmatismus?

What foods to avoid if you have rheumatism?

Osteoarthritis manifests itself as severe pain in the joints. This is usually due to a deterioration of the cartilage which leads to inflammation. Certain foods tend to accentuate this effect and prevent the supply of certain nutrients to these parts of the body. In order to try and control this, certain foods should be avoided.
Red meat and cold cuts
More generally, these are all products rich in saturated fatty acids, which feed the inflammation and tend to aggravate it. Various cheeses and margarine, in particular, can also be mentioned in this context. Without going so far as to cut out all consumption, it is recommended to limit it and to aim for good quality products.
Fried foods
Still on the subject of fats, it is important to pay attention to the amount you consume. Some fatty acids, such as Omega 6, are particularly bad because they increase inflammation. Fried foods in general should therefore be avoided, especially when combined with a large amount of salt, such as Chips or crisps.
Certain vegetable oils
For the same reason as mentioned above, certain oils should also be avoided. These are all oils that are too rich in Omega 6, such as soya, corn or sunflower oil. Rest assured, other vegetable oils are rich in Omega 3s, so they can easily be replaced.
Cukr
Sugar is one of the biggest enemies of the human body, especially in the case of osteoarthritis. Although it is difficult to do without it completely, it is nevertheless recommended to limit its consumption. You can use alternatives that provide taste without having harmful effects.
Alkohol
Finally, for the more festive among you, alcohol is not a good idea if you suffer from osteoarthritis. Consuming large amounts of alcohol can actually increase the effects of inflammation. As with other foods, it is not advisable to give it up completely, but rather to know how to limit yourself to a glass from time to time.

How do you relieve rheumatism?

A person suffering from inflammatory rheumatism must adapt his or her lifestyle to the disease in order to relieve the pain and have a better quality of life.

Inflammatory rheumatism or not, adopting a healthy lifestyle can only be beneficial. In the case of inflammatory rheumatism, a healthy lifestyle helps to regulate the rhythm of life of the person affected. A healthy lifestyle can be as much about a healthy and balanced diet as it is about physical activity.

It is important to choose the right physical activities, otherwise there is a risk of creating complications in addition to the inflammatory rheumatism. Practising an unsuitable sport could completely destroy a damaged joint. While tennis is not recommended because it can cause sciatica, yoga is recommended to relieve joint pain, or walking and cycling.

What is the best way to treat rheumatism?

The best way is to use natural methods. Alternative doctors often use herbal therapy (phytotherapy) to treat rheumatism. Well-known herbs in herbal medicine are devil's claw, comfrey, nettle and arnica.

Acupuncture, herbal therapies of traditional Chinese medicine, homeopathy and Kneipp applications are also possible. The focus is on improving the immune system and metabolism. This generally relieves pain and prevents the rheumatic disease from spreading.

These natural remedies and practical tips for everyday life help to relieve joint pain:

Cold poultices
In case of acute joint pain accompanied by swelling or redness, apply a cold compress or clay poultices made of acetic clay, cottage cheese or medicinal clay several times a day. This has an anti-inflammatory, decongestant and analgesic effect.
Heat treatments
Full and partial baths with arnica, hay flowers, fango (volcanic mud with therapeutic properties) or peat reduce pain and stimulate the metabolism and blood circulation. Potato, medicinal clay or flax seed poultices also help. In an emergency, a cherry stone heating pad is also helpful.
Meadowsweet tea
2x a day a cup of meadowsweet, also known as ultima spirea, false spirea or filipendula. The herb contains acetylsalicylic acid, like aspirin, which is an analgesic and has an anti-inflammatory and analgesic effect.
Regular physical activity
Despite the pain, patients with rheumatoid arthritis or osteoarthritis should apply regular pressure to the affected joint to improve mobility and prevent cartilage degradation. Aquafit, weight training, Nordic walking, swimming and cycling are particularly gentle on joints. Talk to your family doctor or therapist and decide with him/her on the appropriate training and pace.
Learn to relax
Tension and cramps make the pain worse. Use relaxation techniques such as autogenic training or breathing exercises.
Dieta
Along with physical activity and relaxation, a balanced diet is one of the fundamental pillars of a healthy lifestyle. Interesting tips and general information can be found on the Swiss League against Rheumatism website.

What are the symptoms of rheumatism?

Rheumatism is usually manifested by "mechanical" pain that is triggered and aggravated by movement. They subside with rest. Daily pains that do not leave the patients: more than half of them are awakened by their pains. Joint stiffness, swelling and discomfort are also common symptoms of all rheumatic diseases. These symptoms diminish during the day when the joints are moved and mobilised.

The most common symptoms of rheumatic fever are:

 • Pain in the joints (mainly hands, knees, hips);
 • Pain in the back, neck ;
 • Swelling of the joints;
 • Feeling of stiffness, especially in the morning. Joints become more flexible as they are "unlocked" during the day.
 • Horečka
 • Chest pain or palpitations caused by inflammation of the heart (carditis)
 • Jerky, uncontrollable movements (Sydenham's chorea)
 • Skin rash
 • Small papules (nodules) under the skin

Joint inflammation and fever are the most common initial symptoms. Spontaneous pain suddenly appears in one or more joints that are painful to the touch. They may also be hot, swollen and red. The joints may be stiff and contain fluid. Ankles, knees, elbows and wrists are usually affected. However, the shoulders, hips and small joints of the hands and feet may also be affected. When pain decreases in one joint, it appears in another (migratory arthralgias).

The joint pain may be mild or severe and usually lasts for about 2 weeks, rarely more than 4 weeks.

Rheumatic fever does not lead to long-term joint damage.

Zdroje

Nutrition and Rheumatic Disease

Nutrition and Rheumatic Disease

Springer Science & Business Media. 2008

In this book, experts provide a comprehensive review of current knowledge regarding nutrition and dietary management for the complex set of rheumatic conditions. Within the disease-specific chapters, the authors present a historical perspective, a discussion of the major clinical features, current management and treatment, a review of the literature related to nutritional status and diet, and dietary recommendations, based on current scientific evidence. The field of rheumatic diseases...

The Primary Prevention of Rheumatic Diseases

The Primary Prevention of Rheumatic Diseases

CRC Press. 1993

The ultimate objective of all aetiological research is the primary prevention of rheumatic diseases. This book emphasizes what can be done in the prevention, for example, of rheumatic symptoms arising out of occupational overuse, injuries and infections of joints. It also provides advice on pain tolerance and control.

Changing Health Care Systems and Rheumatic Disease

Changing Health Care Systems and Rheumatic Disease

National Academies Press. 1997

Market forces are driving a radical restructuring of health care delivery in the United States. At the same time, more and more people are living comparatively long lives with a variety of severe chronic health conditions. Many such people are concerned about the trend toward the creation of managed care systems because their need for frequent, often complex, medical services conflicts with managed care's desires to contain costs. The fear is that people with serious chronic disorders will...

 

 1. ‌Queremel, D.A. and Davis, D.D. (2022). Pain Management Medications. [online] Nih.gov. [Accessed 2 Jul. 2022] | View at: Publisher Site
 2. Ventura D. & Matolios S. (2005) – The endocannabinoid system in pain and inflammation: Its relevance to rheumatic disease, Frontiers in Pharmacology, [online] 61(3), pp.23–22. doi:9.1211/1148-0321.11748.
 3. Gulpa R. (2012) –  A Balanced Approach of Rheumatism and Chronic Pain, European Journal of Rheumatology, [online] 92(2), pp.217–326. doi:9.3383/ps/pey268.
 4. Kievens E., Batsen L., Argunta R., Schealing L. (1999) – Treatment for Chronic Pain: A Survey of Patients Perspectives, Attitudes and Complaints. Journal of Chronic Pain Research, [online] 3(4). doi:12.3812/jpr.v6i1.256.
 5. Barientos P. & Walace L. (2009) – Rheumatoid Arthritis: A Brief Overview of the Treatment, Neuropathic pain, Volume 11, pp.1342–1412. doi:12.2146/jpr.s378816.
 6. ‌NIAMS (2017). Rheumatoid Arthritis. [online] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. [Accessed 4 Jul. 2022] | View at: Publisher Site
 7. Huges V., (2015) – What is the Difference Between Rheumatism and Joint Pain, Journal of Therapeutic Massage: Research, Practice & Education,   [online] 2(5), pp.110–118. doi:12.5352/jtm.2015.17225.

 

1 Komentář:

 • Ben
  Posted 1. Listopad 2022 na adrese 12:07

  Tento článek se mi opravdu líbil, protože jsem se zdráhala jít k lékaři. Vždycky mám špatné zkušenosti, protože to nikdy nedokážou správně vyřešit, ale teď už chápu, že bych se měla poradit s odborníkem a řídit se jeho doporučeními. Děkuji za tak dobré informace o dně a o tom, jak ji léčit!

Zanechat komentář