Přeskočit na obsah Přeskočit na zápatí

Žádné investiční poradenství

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani žádný jiný druh poradenství a obsah těchto webových stránek byste za něj neměli považovat. Společnost Globamos nedoporučuje, abyste kupovali, prodávali nebo drželi jakoukoli kryptoměnu. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí proveďte vlastní hloubkovou kontrolu a poraďte se se svým finančním poradcem.

Přesnost informací

Společnost Globamos se bude snažit zajistit přesnost informací uvedených na těchto webových stránkách, ačkoli nenese žádnou odpovědnost za chybějící nebo nesprávné informace. Společnost Globamos poskytuje všechny informace tak, jak jsou. Berete na vědomí, že veškeré zde dostupné informace používáte na vlastní nebezpečí.

Zřeknutí se lékařské odpovědnosti

Tento blog poskytuje obecné informace a diskuse o zdraví a souvisejících tématech. Informace a další obsah poskytovaný na tomto blogu nebo v jakýchkoli propojených materiálech nejsou určeny a neměly by být vykládány jako lékařské rady, ani nenahrazují odbornou lékařskou expertízu nebo léčbu. Pokud máte vy nebo jakákoli jiná osoba zdravotní potíže, měli byste se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče nebo vyhledat jiné odborné lékařské ošetření. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou radu ani neotálejte s jejím vyhledáním kvůli něčemu, co jste si přečetli na tomto blogu nebo v jakýchkoli odkazovaných materiálech. Pokud se domníváte, že se u vás může jednat o naléhavý zdravotní problém, okamžitě zavolejte lékaře nebo záchrannou službu. Názory a stanoviska vyjádřené na tomto blogu a webových stránkách nemají žádný vztah k názorům a stanoviskům jakékoli akademické, nemocniční, zdravotnické nebo jiné instituce.

Nepodpoření

Zobrazení reklam a hypertextových odkazů třetích stran na stránkách společnosti Globamos nepředstavuje podporu, záruku, garanci nebo doporučení společnosti Globamos. Než se rozhodnete využívat služeb třetích stran, proveďte vlastní hloubkovou kontrolu.

Zpřístupnění partnerských informací

Společnost Globamos může obdržet kompenzaci za partnerské odkazy. Tato kompenzace může mít podobu peněz nebo služeb a může existovat bez jakékoli akce ze strany návštěvníka stránek. Pokud budete provádět činnosti v souvislosti s partnerským odkazem, je zřejmé, že společnosti Globamos může být poskytnuta určitá forma kompenzace. Pokud například kliknete na partnerský odkaz a zaregistrujete se a obchodujete na burze, společnost Globamos může obdržet kompenzaci. Každý partnerský odkaz je zřetelně označen ikonou vedle něj.