Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στο υποσέλιδο

Καμία επενδυτική συμβουλή

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστούν επενδυτικές συμβουλές, χρηματοοικονομικές συμβουλές, συμβουλές συναλλαγών ή οποιουδήποτε άλλου είδους συμβουλές και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε το περιεχόμενο του ιστότοπου ως τέτοιο. Η Globamos δεν συνιστά την αγορά, πώληση ή κατοχή οποιουδήποτε κρυπτονομίσματος από εσάς. Πραγματοποιήστε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Η Globamos θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, αν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Η Globamos παρέχει όλες τις πληροφορίες ως έχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιείτε όλες τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ με δική σας ευθύνη.

Ιατρική αποποίηση ευθύνης

Αυτό το ιστολόγιο παρέχει γενικές πληροφορίες και συζητήσεις σχετικά με την υγεία και συναφή θέματα. Οι πληροφορίες και το λοιπό περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτό το ιστολόγιο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό, δεν προορίζονται και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιατρικές συμβουλές, ούτε οι πληροφορίες υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική εμπειρογνωμοσύνη ή θεραπεία. Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή να αναζητήσετε άλλη επαγγελματική ιατρική περίθαλψη. Ποτέ μην αγνοείτε τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή μην καθυστερείτε να τις αναζητήσετε εξαιτίας κάποιου στοιχείου που έχετε διαβάσει σε αυτό το ιστολόγιο ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό. Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το ιστολόγιο και τον ιστότοπο δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες οποιουδήποτε ακαδημαϊκού, νοσοκομείου, ιατρείου ή άλλου ιδρύματος.

Μη έγκριση

Η εμφάνιση διαφημίσεων και υπερσυνδέσμων τρίτων στην Globamos δεν συνιστά έγκριση, εγγύηση, εγγύηση ή σύσταση από την Globamos. Προτού αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων, να διεξάγετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια.

Αποκάλυψη θυγατρικών

Η Globamos μπορεί να λάβει αποζημίωση για τους συνδέσμους θυγατρικών. Αυτή η αποζημίωση μπορεί να έχει τη μορφή χρημάτων ή υπηρεσιών και μπορεί να υπάρχει χωρίς καμία ενέργεια από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Σε περίπτωση που εκτελέσετε δραστηριότητες σε σχέση με έναν σύνδεσμο θυγατρικών, εννοείται ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια μορφή αποζημίωσης προς την Globamos. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο θυγατρικών και εγγραφείτε και κάνετε συναλλαγές σε ένα ανταλλακτήριο, η Globamos ενδέχεται να λάβει αποζημίωση. Κάθε σύνδεσμος θυγατρικών επισημαίνεται σαφώς με ένα εικονίδιο δίπλα του.