Μετάβαση στο περιεχόμενο Μετάβαση στην πλαϊνή μπάρα Μετάβαση στο υποσέλιδο
hair loss

What causes Hair Loss?

It is normal to lose 50-100 hairs per day. This is part of the hair renewal process. Most people experience excessive hair loss at some point in their lives. This can be caused by medication, radiation, chemotherapy and exposure to chemicals. Some of these causes are temporary while others are permanent. These are the most common causes of hair loss. Hormones can both stimulate hair growth and cause hair to fall. Hormonal changes are the most significant factor in hair…