Ga naar de inhoud Ga naar de zijbalk Ga naar de voettekst
haar rug

Hoe ga je om met fibromyalgie?

Fibromyalgie, een chronische aandoening, wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid, tederheid en pijn in verschillende delen van het lichaam en een hele reeks andere symptomen die even uiteenlopend als specifiek zijn. Fibromyalgie kan de mobiliteit beperken, pijn veroorzaken en veel stress veroorzaken. Fibromyalgie kan een chronische ziekte of syndroom genoemd worden. Het kan een leven lang duren. Fibromyalgie wordt gekenmerkt door hevige pijn en gevoeligheid in vele delen van het lichaam. Het kan ook chronische ernstige...