Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do stopki
rozciąganie pleców

Jakie są typowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego?

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (znane również jako MSD) to drobne problemy, które wpływają na kości, stawy i mięśnie. Zaburzenia te są powszechne wraz z wiekiem, zwłaszcza u osób starszych. Możliwe jest powstrzymanie nasilania się bólu, jeśli objawy zostaną wcześnie wykryte. Stan ten jest często spowodowany czterema głównymi czynnikami: wiekiem i stylem życia, wykonywanym zawodem i codzienną aktywnością. Wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia problemów mięśniowo-szkieletowych. Około 40 roku życia większość ludzi odczuwa ból w...