İçeriğe geç Kenar çubuğuna geç Altbilgiye atla

Rheumatism Doctors or Clinic – Which Treatment is best? Here 9+ explanations

Romatoloji, romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen özel bir tıp alanıdır. Romatizmal hastalıklar veya Romatizma, tıbbi öykü alınarak, fizik muayene yapılarak ve kandaki genetik belirteçler ve antikorlar tespit edilerek teşhis edilir.

Rheumatism Medicine

General practitioners, rheumatologists, physiotherapists, orthopaedists, occupational therapists, osteopaths and dieticians each have a particular role to play in the treatment of rheumatic diseases. There are various types of rheumatism, various causes of rheumatism and various rheumatism treatments. Rheumatism medicine is a wide field that we all need to learn more.

Romatologlar gut, romatoid artrit ve diğer romatizmal hastalıklar gibi romatizma teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. Romatolog doktorlar uzman muayenehanelerde veya kliniklerde çalışırlar. İç hastalıkları, ortopedi veya pediatri ve ergen tıbbı alanlarından gelirler.[1]

Rheumatologists – A Joint Specialist

Romatolog, eklem romatizmasını tedavi eden doktordur. Eklemleri, kemikleri, kasları, bağları ve tendonları etkileyen hastalıkların teşhisi (tespiti) ve tedavisi konusunda ileri eğitim almış bir dahiliye uzmanı veya çocuk doktorudur. Romatizmanın birçok farklı belirtisi vardır. Bu hastalıklar ağrıya, şişliğe, sertliğe ve potansiyel olarak eklem deformitelerine neden olabilir. Romatizma belirtilerinin fark edilmesi kolaydır.

Romatolog bu nedenle bir eklem uzmanıdır. Pratisyen hekimle irtibat halinde çalışır, pratisyen hekimin teşhisini doğrular ve örneğin eklem efüzyonunun delinmesi gibi bazı tıbbi prosedürleri uygulayabilir. Gerekirse hastayı cerrah gibi diğer uzman doktorlara da yönlendirebilir. Romatolog ile konsültasyonlar, özellikle artroskopi (küçük bir kamera yerleştirilerek eklem içinin incelenmesi) gibi daha karmaşık tamamlayıcı muayeneler söz konusu olduğunda, özel muayenehanesinde ya da klinikte gerçekleştirilebilir.[2]

Rheumatism Diseases

Rheumatism is a generic term for all joint disorders. This can be osteoarthritis, arthritis, osteoporosis or autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. These osteoarticular disorders are among the leading causes of disability and handicap.[3]

Bu hastalıklar romatologlar için tedavi seçeneklerinin bir parçasıdır:[4]

 1. Otoimmün nedenli, hareket ve kas iskelet sisteminin koşullu kronik enflamatuar hastalıkları (romatoid, psoriatik, vaskülit), kollajenozda kronik enflamatuar durumlar.
 2. Romatizmal şikayetlere yol açan metabolik bozukluklar (örn. gut)
 3. Yumuşak doku romatizması (örn. fibromiyalji).
 4. Omurga şikayetlerine yol açan kemik hastalıkları (örn. osteoporoz) Dejeneratif veya yaşa bağlı romatizmal hastalıklar (örn. dejeneratif omurga hastalıkları)

Rheumatism Symptoms

One of the main reasons why inflammatory rheumatism is often misdiagnosed is that the symptoms are still relatively unknown.[5] Knowing the symptoms of inflammatory rheumatism is simply a better way to prevent it.

Among the symptoms, inflammatory rheumatism is manifested by:

 • Pain or sensitivity in the affected joints
 • One or more swellings in the affected joints
 • Kızarıklık
 • Persistent morning stiffness lasting up to an hour.
 • Constant and unexplained fatigue
 • An outbreak of fever

Inflammatory rheumatism, such as rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis, affects the joints, particularly in the hands, wrists, hips, knees, feet, etc. It is a very uncomfortable disease, especially as it can be very painful depending on the case and the areas affected.

If inflammatory rheumatism is misdiagnosed or diagnosed too late, the complications can be serious and difficult to bear for those affected. These include motor difficulties, but the disease can also spread to other circulations. In the most difficult cases and depending on the psychological situation of the person affected, inflammatory rheumatism can lead to depression, the main cause of which is pain. Inflammatory rheumatism can be lived with, thanks to special treatments and a regulated lifestyle.

Rheumatism Treatment

To treat rheumatism, doctors prescribe analgesics and painkillers such as paracetamol, but also non-steroidal anti-inflammatory drugs. If this first line of treatment fails, rheumatologists may offer patients corticosteroid injections to relieve the inflammation. In the case of chronic inflammatory rheumatism, background treatments are combined with painkillers to control the disease and space out inflammatory attacks.[6]

Physiotherapy and physical activity are non-pharmacological approaches common to all rheumatic diseases, as they are essential in preventing painful attacks: in order to feel less pain, the joints must be mobilised.[7]

Finally, in some cases, surgery can be considered. In particular, it can be used to prevent destruction of cartilage or tendons or to repair tendons or to replace a destroyed joint with a prosthesis in the case of rheumatoid arthritis. In arthritic patients, surgery is mainly used to install total or partial knee or hip prostheses.

But before going to the clinic, if rheumatism is not so advanced, we recommand you to go to see a rheumatologist to relief your pain, but also take home remedies, such as: Curcumin ve Boswellia.

More info here: Fyron G1 + G2

Rheumatism Doctors Rheumatism Doctors

Romatizma İçin Evde Çözüm

Romatizmanın ana nedeni nedir?

In many cases, rheumatism is a disease caused in part by ageing, joint trauma or excessive stress on cartilage, but also by immune system dysregulation and sometimes by infections or cancerous tumours. A hereditary component has also been identified. However, the exact causes of these disabling diseases are still unknown. Rheumatism causes are very complex…

Gerçekten de romatizma alanında klinik tablolar çok revaçtadır. Sebepler o kadar çoktur ki, henüz üzerinde çok az çalışılmıştır.

Bunlar şunları içerir:

 • zayıf ağırlık dağılımı
 • eklemlerin aşınması ve yıpranması
 • kalıtsal faktörler
 • zayıf konsolide kırıklar
 • bağ ve tendon yaralanmaları
 • bir eklemin doğuştan malformasyonu

Diğer romatizmal hastalıklar metabolik veya bağışıklık sorunlarından kaynaklanır veya iltihap kökenlidir. Viral enfeksiyonlar ve bazı bağırsak bakterilerinin de romatizmaya neden olduğundan şüphelenilmektedir.

Genel olarak, hastalık kronik olarak ilerler ve eklemlerin iltihaplanmasına neden olur, bu da yıkımlarına yol açabilir.

Romatizmanın ilk belirtileri nelerdir?

Aslında romatizma diye bir hastalık yoktur. Romatizma, lokomotor sistemdeki ağrılarla ilgili bir dizi semptom için kullanılan bir şemsiye terimdir.

Romatizmanın ilk belirtileri, özellikle bilekler, eller ve parmaklar olmak üzere çeşitli eklemlerde ağrılı sertleşme, hassasiyet, kızarıklık ve şişliktir. Ağrı genellikle geceleri ve sabahları ortaya çıkar.

Gradually, the inflammation weakens the cartilage, bone and tendons, leading to disabling deformities. In everyday life, these joint pains are annoying and sometimes very painful. As soon as they appear, they can have repercussions on everyday activities but also prevent us from sleeping at night…

Burada başka uyarı işaretleri de var:

 • Yorgunluk
 • Hafif ateş
 • Kilo kaybı
 • Eklemlerde ısı
 • Uyuşma ve karıncalanma
 • Azalmış hareket açıklığı
 • Her iki tarafın ortak katılımı
 • Gece uyku bozuklukları
 • Genel halsizlik

Ayrıca romatizmanın ilk belirtileri her zaman eklemlerle sınırlı değildir. Deri, gözler, ağız, sindirim sistemi, akciğer ve böbrek gibi diğer organlarda da ilk belirtiler olabilir.

Dolayısıyla, romatizmanın ilk belirtileri çok spesifik değildir ve başka hastalıklarla karıştırılabilir. Ayrıca bu belirtilere önem vermeyip, onları yaşa, yaşlanmaya veya fiziksel uygunluk eksikliğine bağlayabiliriz.

Romatizma ağrıları nasıldır?

Ağrı romatizmanın en yaygın belirtisidir ve genellikle eklemlerin içinde veya çevresinde bulunur. Geçici olabilir veya sadece hareketle ortaya çıkabilir, örneğin dikiş dikerken ellerde, yürürken dizlerde veya eğilirken sırtta; ancak aynı zamanda sabit ve kalıcı olabilir, hatta hareketi veya uykuyu engelleyebilir.

Ağrıya bazen eklemlerde hareketle iyileşen bir sertlik veya uyuşma hissi eşlik eder. Ancak ağrı kaslardan, tendonlardan veya lokomotor sistemin diğer yapılarından da kaynaklanabilir ve çok rahatsız edici olabilir.

Rheumatism is usually manifested by “mechanical” pain that is triggered and aggravated by movement. They subside with rest.

Those so-called “mechanical” pain is the main symptom. They lead to :

 • Rahatsızlık
 • uzuvları hareket ettirmede zorluk;
 • sertlik ;
 • şişme, hatta kırmızı ve sıcak bölgeler;
 • kas ağrısı

Bunlar hastaların peşini bırakmayan günlük ve gecelik ağrılardır: hastaların yarısından fazlası ağrılarıyla uyanır.

So, rheumatic diseases produce discomfort, prickling, a feeling of heaviness, tightness or tiredness localised in one area of the body (shoulder, neck, lumbar region, legs, etc.) or with a generalised or diffuse distribution, as if the whole organism were involved and which the affected person expresses with a phrase such as: “everything hurts” or “I get up worse than when I go to bed”.

Temel bir belirti eklemlerin şişmesidir. Bu, eklem boşluğu içinde sinovyal sıvı birikmesinin bir sonucudur ve çok sayıda süreçten kaynaklanabilir. Bu, bizi bir romatoloğa danışmaya yönlendirmesi gereken bir eklem hastalığı belirtisidir. Lokomotor sistem hastalıkları iştahsızlık, kilo kaybı, güç kaybı, halsizlik, yorgunluk, ateş veya diğer organlarda veya sistemlerde (cilt, gözler, ağız, sindirim sistemi, akciğerler, böbrekler vb.) değişiklikler gibi başka semptomlara da neden olabilir.

Artrit ve romatizma arasındaki fark nedir?

Artrit ve romatizma terimleri, eklemlerde ağrı ile karakterize, farklı doğaları ve nedenleri olan yüzden fazla durumu ifade eder. Romatizma mı artrit mi?

Romatizma, esas olarak eklemlerin ağrılı şişmesi ile karakterize bir grup hastalıktır. Romatizma, tüm eklem rahatsızlıkları için kullanılan genel bir terimdir. Eklemleri veya tendonlar, bağlar, kıkırdak veya intervertebral disk gibi bunların yakınında bulunan yapıları etkileyen ağrı veya iltihaptan sorumlu tüm hastalıkları ifade eder. Bu nedenle romatizma, lokomotor sistemin tüm hastalıklarını ifade eder. Osteoartrit, artrit, artroz, osteoporoz veya romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar olabilir.

The concept of rheumatism does not exist in medical books, so it is not considered a pathology: rheumatism refers to the set of ailments or complaints related to the locomotor system.

Artrit, bir eklemi çevreleyen zarın iltihaplanmasıdır. Bulaşıcı, otoimmün (bağışıklık sisteminin kendi kıkırdak hücrelerine saldırmasından kaynaklanır) veya metabolik kaynaklı olabilir. Çeşitli türleri vardır: gut, ankilozan spondilit, romatoid artrit, vb.

Kas-iskelet sisteminin yüzden fazla farklı hastalığı vardır. Romatoloji, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve sistemik otoimmün hastalıklarla ilgilenen tıbbi uzmanlık alanıdır ve bu hastalıklarda uzmanlaşmış doktor romatologdur.

Romatizmayı nasıl tedavi ediyorsunuz?

To treat rheumatism, doctors prescribe analgesics and painkillers such as paracetamol, but also non-steroidal anti-inflammatory drugs. If this first line of treatment fails, rheumatologists may offer patients corticosteroid injections to relieve the inflammation. In the case of chronic inflammatory rheumatism, background treatments are combined with painkillers to control the disease and space out inflammatory attacks.

Natural preventive also solutions exist to counter the appearance of rheumatic symptoms!

Daha fazlasını okuyun: Romatizmayı nasıl tedavi ediyorsunuz?

What foods to avoid if you have rheumatism?

Osteoarthritis manifests itself as severe pain in the joints. This is usually due to a deterioration of the cartilage which leads to inflammation. Certain foods tend to accentuate this effect and prevent the supply of certain nutrients to these parts of the body. In order to try and control this, certain foods should be avoided.
Red meat and cold cuts
More generally, these are all products rich in saturated fatty acids, which feed the inflammation and tend to aggravate it. Various cheeses and margarine, in particular, can also be mentioned in this context. Without going so far as to cut out all consumption, it is recommended to limit it and to aim for good quality products.
Fried foods
Still on the subject of fats, it is important to pay attention to the amount you consume. Some fatty acids, such as Omega 6, are particularly bad because they increase inflammation. Fried foods in general should therefore be avoided, especially when combined with a large amount of salt, such as Chips or crisps.
Certain vegetable oils
For the same reason as mentioned above, certain oils should also be avoided. These are all oils that are too rich in Omega 6, such as soya, corn or sunflower oil. Rest assured, other vegetable oils are rich in Omega 3s, so they can easily be replaced.
Şeker
Sugar is one of the biggest enemies of the human body, especially in the case of osteoarthritis. Although it is difficult to do without it completely, it is nevertheless recommended to limit its consumption. You can use alternatives that provide taste without having harmful effects.
Alkol
Finally, for the more festive among you, alcohol is not a good idea if you suffer from osteoarthritis. Consuming large amounts of alcohol can actually increase the effects of inflammation. As with other foods, it is not advisable to give it up completely, but rather to know how to limit yourself to a glass from time to time.

How do you relieve rheumatism?

A person suffering from inflammatory rheumatism must adapt his or her lifestyle to the disease in order to relieve the pain and have a better quality of life.

Inflammatory rheumatism or not, adopting a healthy lifestyle can only be beneficial. In the case of inflammatory rheumatism, a healthy lifestyle helps to regulate the rhythm of life of the person affected. A healthy lifestyle can be as much about a healthy and balanced diet as it is about physical activity.

It is important to choose the right physical activities, otherwise there is a risk of creating complications in addition to the inflammatory rheumatism. Practising an unsuitable sport could completely destroy a damaged joint. While tennis is not recommended because it can cause sciatica, yoga is recommended to relieve joint pain, or walking and cycling.

What is the best way to treat rheumatism?

The best way is to use natural methods. Alternative doctors often use herbal therapy (phytotherapy) to treat rheumatism. Well-known herbs in herbal medicine are devil's claw, comfrey, nettle and arnica.

Acupuncture, herbal therapies of traditional Chinese medicine, homeopathy and Kneipp applications are also possible. The focus is on improving the immune system and metabolism. This generally relieves pain and prevents the rheumatic disease from spreading.

These natural remedies and practical tips for everyday life help to relieve joint pain:

Cold poultices
In case of acute joint pain accompanied by swelling or redness, apply a cold compress or clay poultices made of acetic clay, cottage cheese or medicinal clay several times a day. This has an anti-inflammatory, decongestant and analgesic effect.
Heat treatments
Full and partial baths with arnica, hay flowers, fango (volcanic mud with therapeutic properties) or peat reduce pain and stimulate the metabolism and blood circulation. Potato, medicinal clay or flax seed poultices also help. In an emergency, a cherry stone heating pad is also helpful.
Meadowsweet tea
2x a day a cup of meadowsweet, also known as ultima spirea, false spirea or filipendula. The herb contains acetylsalicylic acid, like aspirin, which is an analgesic and has an anti-inflammatory and analgesic effect.
Regular physical activity
Despite the pain, patients with rheumatoid arthritis or osteoarthritis should apply regular pressure to the affected joint to improve mobility and prevent cartilage degradation. Aquafit, weight training, Nordic walking, swimming and cycling are particularly gentle on joints. Talk to your family doctor or therapist and decide with him/her on the appropriate training and pace.
Learn to relax
Tension and cramps make the pain worse. Use relaxation techniques such as autogenic training or breathing exercises.
Diyet
Along with physical activity and relaxation, a balanced diet is one of the fundamental pillars of a healthy lifestyle. Interesting tips and general information can be found on the Swiss League against Rheumatism website.

What are the symptoms of rheumatism?

Rheumatism is usually manifested by "mechanical" pain that is triggered and aggravated by movement. They subside with rest. Daily pains that do not leave the patients: more than half of them are awakened by their pains. Joint stiffness, swelling and discomfort are also common symptoms of all rheumatic diseases. These symptoms diminish during the day when the joints are moved and mobilised.

The most common symptoms of rheumatic fever are:

 • Pain in the joints (mainly hands, knees, hips);
 • Pain in the back, neck ;
 • Swelling of the joints;
 • Feeling of stiffness, especially in the morning. Joints become more flexible as they are "unlocked" during the day.
 • Ateş
 • Chest pain or palpitations caused by inflammation of the heart (carditis)
 • Jerky, uncontrollable movements (Sydenham's chorea)
 • Skin rash
 • Small papules (nodules) under the skin

Joint inflammation and fever are the most common initial symptoms. Spontaneous pain suddenly appears in one or more joints that are painful to the touch. They may also be hot, swollen and red. The joints may be stiff and contain fluid. Ankles, knees, elbows and wrists are usually affected. However, the shoulders, hips and small joints of the hands and feet may also be affected. When pain decreases in one joint, it appears in another (migratory arthralgias).

The joint pain may be mild or severe and usually lasts for about 2 weeks, rarely more than 4 weeks.

Rheumatic fever does not lead to long-term joint damage.

Kaynaklar

Nutrition and Rheumatic Disease

Nutrition and Rheumatic Disease

Springer Science & Business Media. 2008

In this book, experts provide a comprehensive review of current knowledge regarding nutrition and dietary management for the complex set of rheumatic conditions. Within the disease-specific chapters, the authors present a historical perspective, a discussion of the major clinical features, current management and treatment, a review of the literature related to nutritional status and diet, and dietary recommendations, based on current scientific evidence. The field of rheumatic diseases...

The Primary Prevention of Rheumatic Diseases

The Primary Prevention of Rheumatic Diseases

CRC Press. 1993

The ultimate objective of all aetiological research is the primary prevention of rheumatic diseases. This book emphasizes what can be done in the prevention, for example, of rheumatic symptoms arising out of occupational overuse, injuries and infections of joints. It also provides advice on pain tolerance and control.

Changing Health Care Systems and Rheumatic Disease

Changing Health Care Systems and Rheumatic Disease

National Academies Press. 1997

Market forces are driving a radical restructuring of health care delivery in the United States. At the same time, more and more people are living comparatively long lives with a variety of severe chronic health conditions. Many such people are concerned about the trend toward the creation of managed care systems because their need for frequent, often complex, medical services conflicts with managed care's desires to contain costs. The fear is that people with serious chronic disorders will...

 

 1. ‌Queremel, D.A. and Davis, D.D. (2022). Pain Management Medications. [online] Nih.gov. [Accessed 2 Jul. 2022] | View at: Publisher Site
 2. Ventura D. & Matolios S. (2005) – The endocannabinoid system in pain and inflammation: Its relevance to rheumatic disease, Frontiers in Pharmacology, [online] 61(3), pp.23–22. doi:9.1211/1148-0321.11748.
 3. Gulpa R. (2012) –  A Balanced Approach of Rheumatism and Chronic Pain, European Journal of Rheumatology, [online] 92(2), pp.217–326. doi:9.3383/ps/pey268.
 4. Kievens E., Batsen L., Argunta R., Schealing L. (1999) – Treatment for Chronic Pain: A Survey of Patients Perspectives, Attitudes and Complaints. Journal of Chronic Pain Research, [online] 3(4). doi:12.3812/jpr.v6i1.256.
 5. Barientos P. & Walace L. (2009) – Rheumatoid Arthritis: A Brief Overview of the Treatment, Neuropathic pain, Volume 11, pp.1342–1412. doi:12.2146/jpr.s378816.
 6. ‌NIAMS (2017). Rheumatoid Arthritis. [online] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. [Accessed 4 Jul. 2022] | View at: Publisher Site
 7. Huges V., (2015) – What is the Difference Between Rheumatism and Joint Pain, Journal of Therapeutic Massage: Research, Practice & Education,   [online] 2(5), pp.110–118. doi:12.5352/jtm.2015.17225.

 

1 Yorum

 • Ben
  Gönderildi 1. Kasım 2022 at 12:07

  Bu makaleyi gerçekten çok beğendim, çünkü doktora gitme konusunda isteksizdim. Her zaman kötü deneyimler yaşıyorum çünkü asla doğru anlamıyorlar ama şimdi bir uzmana danışmam ve onun tavsiyelerine uymam gerektiğini anlıyorum. Gut hastalığı ve nasıl tedavi edileceği hakkında bu kadar güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim!

Bir yorum bırakın